Acasă Informații generale

Informații generale

IFCAAC este o structură specializată de formare continuă, parte componentă a Centrului Universitar de Formare Continuă (CFC) și coordonează activitățile sale cu Asociația ”Moldova Apă – Canal” pentru pregătirea și formarea profesională continuă a personalului în domeniul alimentării cu apă și de canalizare.

Obiective ale formării profesionale continue:

  • pregătirea resurselor umane calificate pentru domeniul alimentarii cu apa şi canalizare;
  • actualizarea cunoștințelor şi perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum şi în ocupații înrudite;
  • recalificarea, determinata de restructurarea ramurii, de mobilitatea sociala sau de modificări ale capacității de munca;

Formarea profesională continuă se efectuează prin:

calificare – dobândirea unui ansamblu de competențe profesionale care permit desfășurarea activității specifice;

perfecționare – dezvoltarea competențelor profesionale în cadrul aceleiași calificări;

specializare – obținerea de cunoștințe şi deprinderi într-o arie restrânsă din sfera de cuprindere a unei ocupații;

obţinerea unei calificării suplimentare – însușirea cunoștințelor speciale şi obținerea competențelor specifice unei noi ocupații sau profesii înrudite cu cea precedenta;

recalificare – obținerea de competențe necesare unei noi ocupații sau profesii,  diferita de cea dobândita anterior.

Cursuri de perfecționare

Cursurile de perfecționare includ o gamă variată de module, acoperind integral sfera profesională a activității personalului din domeniul prestării serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare. 

Cursurile de perfecționare pun accent pe:

  • pregătirea personalului din domeniul serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare;
  • perfecționarea continuă a personalului care își desfășoara activitatea în cadrul operatorilor de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.

Formatori

  • cu experiență internaționali și naționali;
  • colaboratori ale ministerelor de resort, autorități publice locale și centrale;
  • profesori din instituții de învățămînt universitar;
  • angajați ai operatorilor de prestare a serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare.