Acasă Direcții de activitate

Direcții de activitate

IFCAAC organizează servicii educaționale de formare continua in conformitate cu standardele educaționale, actele normative, cerințele clienților, planurilor şi programelor de învățământ și efectuează următoarele activități.

  • Studierea necesităților de formare profesionala a beneficiarilor serviciilor educaționale, inclusiv a întreprinderilor şi instituțiilor de învățământ preuniversitar şi universitar de profit tehnic;
  • Formarea profesionala continua a personalului Asociației ”Moldova Apa -Canal”;
  • Formarea profesionala continua a cadrelor didactice şi maiștrilor de instruire practica din instituțiile de învățământ secundar profesional şi colegii in domeniul alimentarii cu apa şi canalizării;
  • Perfecționarea şi recalificarea șomerilor şi a persoanelor in căutarea locurilor de munca;
  • Promovarea relațiilor de colaborare a U.T.M. cu Asociația ”Moldova Apa – Canal” prin intermediul activităților de formare profesionala continua;
  • Implementarea rezultatelor cercetărilor științifice în perfecționarea şi recalificarea specialiștilor în domeniul alimentarii cu apa şi canalizării;
  • Organizarea de către IFCAAC de comun cu Asociația ,,Moldova Apa-Canal”, şi alte întreprinderi din țară şi de peste hotare a expozițiilor de tehnica, materiale şi tehnologii moderne in domeniul alimentarii cu apa şi canalizare.