Acasă Acorduri de parteneriat

Acorduri de parteneriat

Colaborare internaţională în formarea profesională continuă

  • Contract tripărtit de colaborare între UTM, AMAC și WILO România SRL privind crearea Institutul ui de Formare Continua în domeniul Alimentarii cu Apa și Canalizării şi formării continue a specialiștilor în domeniul  respectiv;
  • Colaborare cu Asociaţia de Sudură din România (ASR) privind formarea/ perfecţionarea inginerilor, tehnologilor, specialiştilor sudori internaţionali, inclusiv prin sistemul de videoconferinţe (fără scoaterea din producţie);
  • Colaborare cu AO “Institutul de Formare a Capacităţilor Profesionale” în cadrul proiectului “Consolidarea capacităţilor furnizorilor de pregătire profesională în sectorul apă şi canalizare”, finanţat de Cooperarea Austriacă pentru Dezvoltare (ADC);
  • Perfecţionarea personalului serviciilor regiilor “Apă-Canal” cu suportul Agenţiei de Cooperare Internaţională a Germaniei GIZ.