Acasă MESAJ DE SALUT

MESAJ DE SALUT

Sergiu CALOS
Director IFCAAC
Conferenţiar universitar, doctor în ştiinţe tehnice

DATE DE CONTACT
Adresa: blvd. Dacia, 39, corpul de studii nr.9
Tel: +373 22 77-38-22
e-mail: casergiu@mail.ru

Institutul de Formare Continuă în Domeniul Alimentării cu Apă și Canalizării (IFCAAC) a fost înființat în baza ordinul rectorului UTM Nr 454 din 02.05.2011.

Scopul principal al IFCAAC este dezvoltarea relațiilor de parteneriat cu întreprinderile şi firmele specializate în domeniul de alimentare cu apă şi canalizări.

Obiectivele principale ale formarii profesionale continue:

  1. pregătirea resurselor umane calificate pentru domeniul alimentarii cu apa şi canalizare;
  2. actualizarea cunoștințelor şi perfecționarea pregătirii profesionale în ocupația de bază, precum şi în ocupații înrudite;
  3. recalificarea, determinata de restructurarea ramurii, de mobilitatea sociala sau de modificări ale capacității de munca;